Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wyjazdu na zimowy obóz sportowy:

Termin 13-23.01.2018r

Miejsce: Dom Wczasów Dziecięcych „Green Rest” Polanica Zdrój

Adres: ul. Dębowa 14

Kadra opiekuńcza:

 • Piotr Wyroba tel. 501 719 567

 • Tomasz Dróżdż tel. 791 710 713

 • Tomasz Pistiolis tel. 609 133 048

Transport

 • Wyjazd 13.01 ( sobota ) godz. 8.00 spod SP 3 Bogatynia

 • Przyjazd 23.02 ( wtorek ) ok. godz. 18.00 pod SP 3 Bogatynia

Zawodnicy zamieszkujący poza Bogatynią transport w dniu wyjazdu i w dniu przyjazdu na miejsce zbiórki organizowany jest we własnym zakresie.

Pokoje 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, tv oraz Wi-Fi.

Wyżywienie 3x dziennie + podwieczorek.

Obóz rozpoczynamy i kończymy obiadem.

Treningi odbywać się będą 1-2 razy dziennie ( teren, sala, siłownia ).

Przez klub organizowane będą wyjścia na basen, lodowisko, kręgle oraz wyjazd do Dusznik Zdrój na narty biegowe.

Uczestnicy obozu będą brali udział w zajęciach świetlicowych organizowanych przez kierownictwo placówki.

Uczestnik obozu zażywający jakiekolwiek lekarstwa proszony jest o przekazanie ich z informacją o ich zażywaniu w dniu wyjazdu kierownikowi obozu.

Uczestnik obozu powinien posiadać niezbędny sprzęt treningowy tj:

obuwie sportowe w teren i na salę ( 2-3 pary ), kolce, dres, bluzę polarową, ortalion, leginsy lub rajtuzy grube, czapka, rękawiczki, szalik, kilka par DŁUGICH skarpetek na treningi w terenie, koszulki, strój na salę gimnastyczną, strój kąpielowy, plecak, niezbędne przybory do higieny osobistej, ręczniki, klapki pod prysznic i obowiązkowo obuwie do chodzenia po ośrodku ( np. kapcie, klapki ).

Obowiązkowo wszystkich uczestników obozu obowiązuje posiadanie ważnej legitymacji szkolnej !

Każdego zawodnika obowiązuje przestrzeganie regulaminu, z którym każdy zawodnik zapoznaje się w dniu przyjazdu i podpisuje. Zawodnik usunięty dyscyplinarnie ze zgrupowania pokrywa pełne koszta obozu.

Dodatkowych informacji udziela organizator i kierownik obozu: Piotr Wyroba tel. 501 719 567

Regulamin zawodników MKS „Szerszeń” Bogatynia przebywających na obozie sportowym w Polanicy Zdrój w dniach 13-23.01.2018r.

 1. Będę stosować się do poleceń, zakazów i nakazów kadry opiekuńczo-wychowawczej.

 2. Nie oddalę się od grupy, ani nie opuszczę terenu ośrodka bez wyraźnego zezwolenia. Po ewentualnym zezwoleniu należy po przybyciu do ośrodka zameldować się u opiekunów obozu.

 3. W razie odwiedzin na obozie uczestnik może opuścić placówkę tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

 4. W przypadku wyjścia poza ośrodek w czasie wolnym ze względu na okres zimowy zawsze będę mieć obowiązkowo na głowie czapkę.

 5. Będę zachowywać zasady bezpieczeństwa w busie, w miejscu zakwaterowania, na ulicy, na treningach, w górach, na basenie czy gdziekolwiek gdzie może grozić mi jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

 6. Będę się zachowywać w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Moje zachowanie nie zakłóci spokoju innych uczestników obozu oraz innym osobom przebywającym w ośrodku.

 7. Zobowiązuję się do przestrzegania higieny osobistej.

 8. Nie będę wyrzucał śmieci przez okno. Opakowania po słodyczach, napojach i inne śmieci będę zawsze wyrzucać do kosza.

 9. Zobowiązuję się do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych zgodnie z programem szkolenia.

 10. Będę bezwzględnie przestrzegał dyscypliny zajęć.

 11. Będę zawsze dobrze przygotowany do zajęć.

 12. Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające udział w zajęciach programowych będę zgłaszać u trenera prowadzącego.

 13. W jakiejkolwiek potrzebie zwrócę się do opiekunów obozu.

 14. Nie kupię i nie spożyję alkoholu ani nie będę palić papierosów. W razie nieprzestrzegania tego punktu moi rodzice oraz szkoła zostaną natychmiast powiadomieni. Grozi to również ze skreśleniem z listy i odesłaniem na koszt własny do domu wraz z pokryciem pełnej odpłatności za obóz.

 15. Zobowiązuję się do punktualnego stawiania się na zajęcia, posiłki i inne przewidziane programem zbiórki.

 16. Nie będę używać wulgarnych słów ani zwrotów

 17. Nie będę pożyczał i używał cudzej własności bez zgody właściciela.

 18. Nie będę używał telefonów komórkowych w celach ośmieszania i publikacji filmów i zdjęć na portalach społecznościowych.

 19. Nie będę słuchać głośno muzyki.

 20. Nie będę trzaskać drzwiami, biegał po korytarzach i siadał na parapetach.

 21. Nie będę zażywał leków bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną.

 22. Nie będę przechowywać w pokojach produktów żywnościowych łatwo psujących się.

 23. Na posiłki będę przychodzić schludnie ubrany ( nie w dresie ).

 24. Zawsze będę pozostawiać po sobie ład i porządek ( pokoje, stadion, łazienka, stołówka, basen, itp ).

 25. Będę dbać o sprzęt sportowy oraz o wyposażenie w pokojach, w busie czy gdziekolwiek gdzie będę korzystać z jakichkolwiek urządzeń. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na obozie oraz w trakcie podróży finansową odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.

 26. Będę rzetelnie wykonywać obowiązki dyżurnego.

 27. W czasie ciszy nocnej będę zawsze przebywać w pokoju przydzielonym mi przez kadrę.

 28. Rezygnazja z obozu po jej rozpoczęciu lub skrócenie pobytu nie upoważnia organizatora do zwrotu jakichkolwiek kosztów.

 29. Za wszelkie zaginione wartościowe rzeczy nie odpowiada kadra opiekuńcza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *