Informacje dotyczące wyjazdu na obóz

Informacje dotyczące wyjazdu zawodników MKS „Szerszeń” Bogatynia na letni obóz sportowy do Lubawki

Termin obozu: 02-12.08.2021r

Miejsce: Stowarzyszenie: Sport- Zdrowie- Edukacja, Ośrodek „Lubczyk”

Adres: ul. Podlesie 12

Kadra opiekuńczo- trenerska:

Miłosz Leoniewski tel. 511 823 340

Piotr Wyroba tel. 501 719 567

Nr zgłoszenia do kuratorium: 34120 / DOL / L-2021

Transport:

Zbiórka: 02.08 ( poniedziałek ) godz. 8.30 Parking OSiR Bogatynia, ul. Białogórska 28

Przyjazd: 12.08 ( czwartek ) ok. godz. 17.00 Parking OSiR Bogatynia, ul. Białogórska 28

Zawodnicy i trenerzy zamieszkujący poza Bogatynią transport w dniu wyjazdu i w dniu przyjazdu na miejsce zbiórki organizowany jest we własnym zakresie.

Zakwaterowanie: domki z pełnym węzłem sanitarnym ( jeden domek- dziewczęta 3+3, drugi domek- chłopcy plus kadra 4+2 )

Wyżywienie: W stołówce ośrodka. Świadczenia: 3 posiłki dziennie.

Na obiekcie do dyspozycji: boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe, boisko do koszykówki, do piłki nożnej, stół do ping ponga, duży basen ogrodowy.

Obóz rozpoczynamy i kończymy obiadem.

Treningi odbywać się będą 2 razy dziennie ( w terenie i na stadionie )

Uczestnik obozu zażywający jakiekolwiek lekarstwa proszony jest o przekazanie ich z informacją o ich zażywaniu w dniu wyjazdu opiekunowi obozu. W trakcie pobytu, dziecko nie może posiadać żadnych lekarstw.

Uczestnik obozu powinien posiadać niezbędny sprzęt treningowy tj: obuwie sportowe w teren ( 2-3 pary ), kolce, dres, bluzę klubową białą ( obowiązkowo ), ortalion, leginsy, koszulki, czapka z daszkiem, plecak, strój kąpielowy, niezbędne przybory do higieny osobistej, ręczniki, klapki pod prysznic.

Obowiązkowo wszystkich uczestników obozu obowiązuje posiadanie ważnego dowodu osobistego ( jedziemy przez Czechy )

Każdego zawodnika obowiązuje przestrzeganie regulaminu, z którym każdy zawodnik zapoznaje się w dniu przyjazdu i podpisuje. Zawodnik usunięty dyscyplinarnie ze zgrupowania pokrywa pełny koszt obozu.

Dodatkowych informacji udziela organizator obozu: Piotr Wyroba tel. 501 719 567

 

Regulamin zawodników MKS „Szerszeń” Bogatynia przebywających

na letnim obozie sportowym w Lubawce w dniach 02-12.08.2021r

 • Będę stosować się do poleceń, zakazów i nakazów kadry opiekuńczo-wychowawczej.
 • Nie oddalę się od grupy, ani nie opuszczę terenu ośrodka bez wyraźnego zezwolenia. Po ewentualnym zezwoleniu należy po przybyciu do ośrodka zameldować się u opiekunów obozu.
 • W razie odwiedzin na obozie uczestnik może opuścić placówkę tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 • Będę zachowywać zasady bezpieczeństwa w busie, w miejscu zakwaterowania, na ulicy, na treningach, w górach, na basenie czy gdziekolwiek gdzie może grozić mi jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 • Będę się zachowywać w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Moje zachowanie nie zakłóci spokoju innych uczestników obozu oraz innym osobom przebywającym na ośrodku.
 • Zobowiązuję się do przestrzegania higieny osobistej.
 • Nie będę wyrzucał śmieci przez okno. Opakowania po słodyczach, napojach i inne śmieci będę zawsze wyrzucać do kosza.
 • Zobowiązuję się do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych zgodnie z programem szkolenia.
 • Będę bezwzględnie przestrzegał dyscypliny zajęć.
 • Będę zawsze dobrze przygotowany do zajęć.
 • Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające udział w zajęciach programowych będę zgłaszać u trenera prowadzącego.
 • W jakiejkolwiek potrzebie zwrócę się do opiekunów obozu.
 • Nie kupię i nie spożyję alkoholu ani nie będę palić papierosów. W razie nieprzestrzegania tego punktu moi rodzice oraz szkoła zostaną natychmiast powiadomieni. Grozi to również ze skreśleniem z listy i odesłaniem na koszt własny do domu wraz z pokryciem pełnej odpłatności za obóz.
 • Zobowiązuję się do punktualnego stawiania się na zajęcia, posiłki i inne przewidziane programem zbiórki.
 • Nie będę używać wulgarnych słów ani zwrotów.
 • Nie będę pożyczał i używał cudzej własności bez zgody właściciela.
 • Nie będę używał telefonów komórkowych na stołówce oraz w celach ośmieszania i publikacji filmów i zdjęć na portalach społecznościowych.
 • Nie będę słuchać głośno muzyki.
 • Nie będę trzaskać drzwiami, biegał po korytarzach i siadał na parapetach.
 • Nie będę zażywał leków bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną.
 • Nie będę przechowywać w pokojach produktów żywnościowych łatwo psujących się.
 • Na posiłki będę przychodzić schludnie ubrany ( nie w dresie ).
 • Zawsze będę pozostawiać po sobie ład i porządek (pokoje, stadion, hala, szatnie, łazienka, stołówka, itp ).
 • Będę dbać o sprzęt sportowy oraz o wyposażenie w pokojach, w busie czy gdziekolwiek gdzie będę korzystać z jakichkolwiek urządzeń. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na obozie oraz w trakcie podróży finansową odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 • Będę rzetelnie wykonywać obowiązki dyżurnego.
 • W czasie ciszy nocnej będę zawsze przebywać w pokoju przydzielonym mi przez kadrę.
 • Rezygnacja z obozu po jej rozpoczęciu lub skrócenie pobytu nie upoważnia organizatora do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 • Za wszelkie zaginione wartościowe rzeczy nie odpowiada kadra opiekuńczo- trenerska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *